Kada devojčicama počinju da rastu grudi?

Kada devojčicama počinju da rastu grudi?

Kada devojčicama počinju da rastu grudi?

Već sa devet ili deset godina mnoge devojčice počinju da osećaju kako im rastu grudi.

Kod drugih se ova pojava dešava sa trinaest ili četrnaest godina. Kada čitavo telo prestane da se menja, tada i grudi prestaju da rastu (oko šesnaeste ili osamnaeste godine).

Ponekad se dogodi da se dojke ne razviju ravnomerno. Postoje slučajevi u kojima je kod devojčica jedna dojka veća od druge. Kasnije dolazi do izjednačavanja njihovih veličina.

Tagovi: devojčice, dojke, grudi, izjednačavanje, izjednačavanje dojki, izjednačavanje grudi, rast grudi.

Kefalica / Njuz Network

Tema: Kada devojčicama počinju da rastu grudi? / Slična tema: Zašto grudi počinju da vise?

Kada devojčicama počinju da rastu grudi?
Kada devojčicama počinju da rastu grudi?

Comments
Učitavam...